Nederlands

OVER

In 1996 heb ik mijn diploma van vertaler behaald bij de École d’Interprètes Internationaux in Bergen. Ik ben lid van de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken en heb een passie voor talen in het algemeen en in het bijzonder voor het Frans. Ik werk als freelance vertaler, beëdigd vertaler, corrector, copywriter en docente aan de Universiteit van Luik (vertaaloefeningen Duits > Frans, juridische, economische, politieke en culturele teksten, Master 1 en 2).

DIENSTEN

VOOR WELKE DIENSTEN KUNT U BIJ MIJ TERECHT?

  • Vertaling (uit het Duits, Engels, Nederlands en Spaans).
  • Copywriting (alleen Frans): het opstellen van teksten op basis van informatie, sleutelwoorden of een ontwerp. De stijl wordt bepaald in overleg met de klant.
  • Correctie (alleen Frans): het verbeteren van spelling, stijl en drukfouten voor manuscripten, boeken, brochures, reclameteksten enz.

VERTALING

Vertrouw het vertalen van uw Duitse, Engelse, Nederlandse of Spaanse teksten aan mij toe. Mijn werkdomein omvat o.a. juridische, marketing-, redactionele en culturele teksten, en websites en brochures. Ik doe geen technische of wetenschappelijke vertalingen.

Voor vertalingen uit het Frans werk ik samen met native speakers die hun kwaliteit bewezen hebben. Iedere vertaling wordt door mij aandachtig nagelezen.

Beëdigde/gelegaliseerde vertaling: ik vertaal uw officiële documenten (aktes, getuigschriften, vonnissen, enz.) uit het Duits, het Engels of het Spaans. U dient rekening te houden met een extra termijn van 2 werkdagen voor het legaliseren van mijn handtekening door de Rechtbank van Eerste Aanleg. Wacht dus niet tot het laatste ogenblik om een beëdigde en gelegaliseerde vertaling aan te vragen!

COPYWRITING

Copywriting bestaat in het opstellen van teksten op basis van informatie, sleutelwoorden of een ontwerp. De stijl wordt bepaald in overleg met de klant.

Vertrouw de redactie van uw teksten aan mij toe. Ik zorg voor een vlotte leesbaarheid en houd hierbij rekening met uw eigen stijl.

CORRECTIE

In tegenstelling tot revisie gaat het bij correctie alleen om de doeltekst. Bij mij zijn dat altijd Franse teksten. Ik corrigeer hierbij de spellingfouten (volgens de regels van de oude spelling) en verbeter stijl- en drukfouten in manuscripten, boeken, brochures, reclameteksten enz.

Vraag me een prijsofferte afhankelijk van het te corrigeren volume en de stijl van de tekst. Correctiewerk wordt per uur aangerekend. Houd rekening met minstens twee lezingen en eventueel nog een laatste controle na de lay-out. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen aan de door mij voorgestelde versie.

Het verdient de voorkeur een tekst voor publicatie op te stellen in uw moedertaal en daarna te laten vertalen. U bespaart op deze manier tijd en geld. Zelfs met een zeer degelijke kennis van het Frans is het nog niet mogelijk een tekst op te stellen zoals een native speaker dat zou doen.

TERMIJNEN EN TARIEVEN

De leveringstermijn is afhankelijk van het werkvolume.

Voor beëdigde vertalingen dient u rekening te houden met een extra termijn van twee werkdagen voor het legaliseren van mijn handtekening door de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Betalingsvoorwaarden: 30 dagen factuurdatum. Bij grote opdrachten is een voorschot verschuldigd.

Ik houd me graag tot uw beschikking voor een prijsofferte.

Klik hier voor mijn algemene voorwaarden